Có 1 kết quả:

niè bái

1/1

niè bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

opaque white