Có 1 kết quả:

xiāo huǒ shuān ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fire hydrant