Có 1 kết quả:

xiāo fèi zī liào ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) consumption data
(2) consumer goods