Có 1 kết quả:

shè lì

1/1

shè lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to experience