Có 1 kết quả:

shè lì ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to experience