Có 1 kết quả:

shè shuǐ niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

a wading bird