Có 1 kết quả:

juān āi zhī lì

1/1

juān āi zhī lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

negligible force (idiom); tiny force