Có 1 kết quả:

juān dī guī gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

every drop returns to the public good (idiom); not one penny is misused