Có 1 kết quả:

tì sì pāng tuó

1/1

tì sì pāng tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a flood of tears and mucus
(2) broken-hearted and weeping bitterly

Một số bài thơ có sử dụng