Có 1 kết quả:

wō shàn

1/1

wō shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

turbofan