Có 1 kết quả:

huàn rán

1/1

huàn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

as if melting