Có 1 kết quả:

dí jìng

1/1

dí jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cleanse
(2) to purge