Có 1 kết quả:

dí qù

1/1

dí qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wash off