Có 1 kết quả:

dí qù ㄉㄧˊ ㄑㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wash off