Có 1 kết quả:

dí mián

1/1

dí mián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

polyester-cotton blend