Có 1 kết quả:

dí xiá ㄉㄧˊ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain