Có 1 kết quả:

dí xiá

1/1

dí xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain