Có 1 kết quả:

rùn bǐ

1/1

rùn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

remuneration for literary or artistic work