Có 1 kết quả:

jiàn xiá

1/1

jiàn xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a gorge