Có 1 kết quả:

sè mài

1/1

sè mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sluggish pulse