Có 1 kết quả:

shuàn huǒ guō

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 涮鍋子|涮锅子[shuan4 guo1 zi5]