Có 1 kết quả:

yè yā qiān jīn dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydraulic jack