Có 1 kết quả:

yè jīng píng

1/1

yè jīng píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

liquid crystal screen