Có 1 kết quả:

Liáng shān Yí zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liangshan Yi autonomous prefecture, Sichuan