Có 1 kết quả:

liáng shuǎng

1/1

liáng shuǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cool and refreshing