Có 1 kết quả:

liáng pí

1/1

liáng pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liangpi (noodle-like dish)