Có 1 kết quả:

Diàn shān Hú

1/1

Diàn shān Hú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dianshan Lake between Shanghai Municipality and Jiangsu Province