Có 1 kết quả:

diàn jī wù

1/1

diàn jī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deposit
(2) alluvium (shallow water sediment)