Có 1 kết quả:

Xī chuān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xichuan county in Nanyang 南陽|南阳[Nan2 yang2], Henan