Có 1 kết quả:

Qí xiàn

1/1

Qí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qi county in Hebi 鶴壁|鹤壁[He4 bi4], Henan