Có 1 kết quả:

lín bā xì bāo ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lymphocyte