Có 1 kết quả:

lín bā xiàn

1/1

lín bā xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lymph node
(2) lymphatic gland