Có 1 kết quả:

lìn qiú jūn

1/1

lìn qiú jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gonococcus
(2) Neisseria gonorrhoeae, the pathogen causing gonorrhea