Có 1 kết quả:

shū rén jūn zi

1/1

shū rén jūn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

virtuous gentleman (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng