Có 1 kết quả:

shū nǚ chē

1/1

shū nǚ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ladies bicycle