Có 1 kết quả:

táo xuǎn

1/1

táo xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to decant
(2) to strain off