Có 1 kết quả:

lèi guāng

1/1

lèi guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glistening teardrops

Một số bài thơ có sử dụng