Có 1 kết quả:

dàn guāng

1/1

dàn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shimmer