Có 1 kết quả:

dàn bā gū

1/1

dàn bā gū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco (loanword) (old)