Có 1 kết quả:

dàn jiǎo shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pale-footed bush warbler (Urosphena pallidipes)