Có 1 kết quả:

dàn yǎ

1/1

dàn yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple and elegant