Có 1 kết quả:

dàn huáng yāo liǔ yīng ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄧㄠ ㄌㄧㄡˇ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lemon-rumped warbler (Phylloscopus chloronotus)