Có 1 kết quả:

dàn huáng

1/1

dàn huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light yellow

Một số bài thơ có sử dụng