Có 1 kết quả:

yū shāng

1/1

yū shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bruising