Có 1 kết quả:

yín xiè

1/1

yín xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

obscene