Có 1 kết quả:

yín huà

1/1

yín huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

obscene picture