Có 1 kết quả:

yín guǐ ㄧㄣˊ ㄍㄨㄟˇ

1/1

yín guǐ ㄧㄣˊ ㄍㄨㄟˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lecherous devil