Có 1 kết quả:

cuì huǒ

1/1

cuì huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to quench
(2) to temper
(3) to harden by quenching