Có 1 kết quả:

Huái běi

1/1

Huái běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huaibei prefecture level city in Anhui