Có 1 kết quả:

Huái běi shì

1/1

Huái běi shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huaibei prefecture level city in Anhui