Có 1 kết quả:

Huái bīn

1/1

Huái bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huaibin county in Xinyang 信陽|信阳, Henan