Có 1 kết quả:

Huái bīn xiàn ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huaibin county in Xinyang 信陽|信阳, Henan