Có 1 kết quả:

Huái yīn ㄏㄨㄞˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huaiyin district of Huai'an city 淮安市[Huai2 an1 shi4], Jiangsu